News

Socijalna izolacija kao zdravstvena mera u vreme epidemije i psihičko zdravlje

    Mere ograničenja kretanja, odnosno socijalna distanca i izolacija, predstavljaju specifičnu formu zdravstveno-epidemioloških mera koje se primenjuju u cilju sprečavanja širenja infektivnih agenasa među ljudima. Ovakve mere, premda primenjene u cilju kako individualne, tako i kolektivne zaštite, mogu u velikoj meri uticati na psihički... View Article

MORE INFO

Interakcije hlorokina i psihijatrijskih lekova

  Preuzmite dokument

MORE INFO

World Psychiatry – February 2020

  Download PDF

MORE INFO

FIRST ANNOUNCEMENT Forum 2020

  DOWNLOAD PDF

MORE INFO

17TH MOSTAR’S PSYCHIATRIC SATURDAY

  Mostar (Bosnia and Herzegovina), June 6th, 2020 DOWNLOAD PDF

MORE INFO

18th PSYCHIATRIC DAYS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

  FIRST CONGRESS ON PSYCHOPHARMACOTHERAPY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA   Download PDF

MORE INFO

6th Croatian-Russian Psychiatric Congress

  Download PDF

MORE INFO

WORLD SOCIAL PSYCHIATRY

  World Social Psychiatry – Official Journal of the World Association of Social Psychiatry

MORE INFO

EPA 2020 – 28th EUROPEAN CONGRESS OF PSYCHIATRY

  EPA 2020 – 28th EUROPEAN CONGRESS OF PSYCHIATRY – Madrid, Spain 28-31 March 2020 – click here on link

MORE INFO

FIRST SYMPOSIUM OF CLINIC FOR PSYCHIATRY CLINICAL CENTER KRAGUJEVAC WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

 

MORE INFO